Warning: include(/78430): failed to open stream: No such file or directory in /home/dathien/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 786

Warning: include(): Failed opening '/78430' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/dathien/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 786
CHLORINE - Đạt Hiển Trust Partner

Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Sử dụng công nghệ MWDXRF
 • Dễ sử dụng
 • Công nghệ hiện đại
 • Màn hình cảm ứng 10 inch
 • Sử dụng công nghệ MWDXRF
 • Dễ sử dụng
 • Xét nghiệm nhanh chóng
 • Hiệu suất và độ chính xác nâng cao
 • Công nghệ MWDXRF
 • Phân tích lưu huỳnh và clo
 • Đo mẫu trực tiếp
 • 30-900 giây