Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7536, D4929, TCVN 3172
 • Phạm vi: 0,13 ppm - 3000 ppm
 • Đo mẫu: nhiên liệu nặng, dầu thô,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7536, ASTM D4929, TCVN 3172
 • Phạm vi: 0.13 ppm - 3000 ppm
 • Đo mẫu: dầu thô, nhiên liệu nặng,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7536, D4929, TCVN 3172
 • Phạm vị: 0,13 ppm đến 4% wt
 • Đo mẫu: dầu thô, sản phẩm chưng cất,...
 • Công nghệ: MWDXRF
 • D7536, D4929, TCVN 3172
 • Phạm vi: 0,1 ppm đến 2% wt
 • Đo mẫu: sản phẩm chưng cất, dầu thô,...