Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Công nghệ PGNAA
 • Nguồn phát tia gamma đơn
 • Phân tích chỉ tiêu tro
 • Báo cáo kết quả liên tục
 • Độ chính xác: 0,3-1,0 %wt
 • Thời gian đáp ứng: 60 giây (typ)
 • Độ sâu vật liệu: 4-16 in
 • Đo được: Al2O3, CaO, Fe2O3,...
 • Độ chính xác : 0,3-1,0 %wt
 • Thời gian: 3 giây (typ)
 • Đo hàm lượng tro vật liệu dễ cháy
 • Ứng dụng: than đá, xi măng,...