Hiển thị kết quả duy nhất

  • 5 - 40oC
  • 5 nguyên tố
  • Điều khiển bằng Millennium 
  • LOD 2 ppt