Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Công nghệ HDXRF
  • D4294, ISO 8754, TCVN 3172
  • Phân tích: P,....Ca, Fe, K, Ni và V
  • Đo mẫu: dầu thô, dầu diesel, xăng,...
  • Công nghệ MWDXRF
  • D2622, D7039, D7536, D4929, QCVN 01:2022
  • S: 0,4 ppm-5% wt, Clo: 0,3 ppm-3000 ppm
  • Đo mẫu: dầu thô, dầu thủy lực,...