Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Windows10 64 bit, LCD 24 inch
  • Tần số: 50 ± 1 Hz
  • Tải trọng: 200 ± 1g
  • tốc độ lấy mẫu: 200kHz
  • ASTM D6079, D7688, ISO 12156-1
  • Tần số tối đa: 1 đến 200Hz
  • Độ phân giải: 0,1um
  • Nhiệt độ mẫu max: 150°C