Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Làm mát bằng TMC
 • +90°C đến -40°C
 • Làm nóng
 • Màn hình cảm ứng
 • Công nghệ PGNAA
 • Nguồn phát tia gamma đơn
 • Phân tích chỉ tiêu tro
 • Báo cáo kết quả liên tục
 • Phương pháp SVGA
 • Kích thước lỗ: 0.35 – 500 nm
 • Diện tích bề mặt riêng: > 0.0005 m2/g
 • 4 cổng phân tích
 • Công nghệ MWDXRF
 • Phân tích lưu huỳnh và clo
 • Đo mẫu trực tiếp
 • 30-900 giây
 • Số lượng MFC: 2 – 4
 • Trộn khí tự động
 • Đo thành phần khí vào và ra
 • Vùng áp suất rộng