Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • ISO 21807: 2004 và 18787
  • Màn hình cảm ứng màu
  • Thời gian cân/đo: <5 phút
  • Hoạt động: +5°C đến +50°C
  • Màn hình cảm ứng màu 7 “
  • Phạm vi đo: 0,030 đến 1.000 aw
  • Thời gian đo: <5 phút
  • Nhiệt độ: + 5°C đến + 50°C