Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • MFT-5000, MFT-3000, MFT-2000
  • Vùng đo: Nano, Micro, Macro
  • Ứng dụng: Bôi trơ, phụ gia,...
  • Công nghệ: Thin or Thick (film)
  • Đo độ mài mòn, ma sát,...
  • Công nghệ: Thin or Thick (film)
  • Vật liệu nano or macro, coating
  • Vùng nhiệt độ: lên đến 400°C