Hiển thị kết quả duy nhất

  • Công nghệ huỳnh quang tia X
  • LOD thấp
  • Thời gian đo ngắn
  • Phân tích nhiều nguyên tố