Hiển thị kết quả duy nhất

  • Phân tích: than, tro, khoáng sản,...
  • Công nghệ: gamma (single-gamma)
  • Không phá hủy mẫu
  • Độ chính xác: +/- 0,5%