Hiển thị kết quả duy nhất

  • Nguồn: 115/230V AC, 50/60Hz
  • Hoạt động: 5°C đến + 50°C
  • 1000 x 600 x 400mm (HWD)
  • Hệ điều hành Windows®10