Hiển thị kết quả duy nhất

  • Dải áp suất từ ​​0-2000 kPa
  • Đo xăng, nhiên liệu máy bay
  • Đo nhanh: Kết quả sau 5 phút
  • Trọng lượng: 10,5 kg (28 lb)