Hiển thị kết quả duy nhất

  • Công nghệ: MWDXRF
  • LOD: 0,4 ppm ở 600 giây
  • Phạm vi: 0.4 ppm - 3000 ppm
  • Đo mẫu: nhiên liệu sinh học, dầu,...