Hiển thị kết quả duy nhất

  • Phạm vi đo: 0-100%
  • ISO 4406, NAS 1638 , AS4059
  • Diesel & dầu
  • DIODE LASER, loại I