Warning: include(/78430): failed to open stream: No such file or directory in /home/dathien/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 786

Warning: include(): Failed opening '/78430' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/dathien/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 786
TSHR BV - Đạt Hiển Trust Partner

Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Dễ sử dụng
 • Sử dụng ống tiêm từ 10 đến 100 uL
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Phù hợp với các phòng thí nghiệm
 • Cảm biến áp suất và hydrocacbon
 • Chính xác và đáng tin cậy
 • 700 psi (40 bar) - 2500 psi (170 bar)
 • Thiết kế dễ dàng và an toàn
 • Tuân thủ quy định quốc tế
 • Khả năng kết nối nhanh
 • Vận hành dễ sử dụng
 • Đầu dò tiên tiến
 • Tuân thủ quy định quốc tế
 • Đầu dò CLD và UV-F hiệu suất cao
 • Giảm nhiễu nitơ
 • Dễ sử dụng
 • Tuân thủ quy định quốc tế
 • Máy dò vi điện lượng nhỏ gọn
 • Sử dụng công nghệ DSP
 • Dễ sử dụng
 • Tuân thủ quy định quốc tế
 • Máy dò UV-F hiệu suất cao
 • Đốt cháy lâu dài và hiệu quả
 • Vận hành dễ sử dụng
 • Tuân thủ quy định quốc tế
 • Sử dụng Công nghệ DSP 
 • Thiết kế ống lò đứng độc đáo
 • Dữ liệu tổng nitơ chính xác
 • Sử dụng Công nghệ DSP
 • Dễ sử dụng
 • Kết quả chính xác
 • Theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Tuân thủ quy định quốc tế
 • Có sẵn mô-đun TRINITY
 • Sử dụng Công nghệ DSP
 • Thiết kế ống lò đứng độc đáo