Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • ASTM D86, D850, ISO 3405
 • Nhiệt độ lên đến 400°C (752°F)
 • Thể tích mẫu: 6 ml
 • Đo: xăng, dầu,...
 • Nhiều phương pháp ASTM
 • 0 đến 50°C (32 đến 122°F)
 • Giao thoa kế Michelson
 • Dễ cài đặt và dễ sử dụng
 • Đơn vị: v%, m%
 • 100-264 V AC, 47-63 Hz, 130 W
 • Đo 100 chỉ tiêu nhiên liệu
 • Nhiều tiêu chuẩn ASTM
 • Đo đến 20 điểm quá trình
 • hoạt động 24/7
 • Tích hợp dễ dàng vào DCS
 • chẩn đoán từ xa