Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Thu thập mẫu từ xa
  • Dễ sử dụng
  • Dễ dàng vận chuyển
  • Phần mềm đa năng
  • 5 - 40oC
  • 5 nguyên tố
  • Điều khiển bằng Millennium 
  • LOD 2 ppt