Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Sử dụng công nghệ MWDXRF
 • Dễ sử dụng
 • Công nghệ hiện đại
 • Màn hình cảm ứng 10 inch
 • Sử dụng công nghệ MWDXRF
 • Dễ sử dụng
 • Xét nghiệm nhanh chóng
 • Hiệu suất và độ chính xác nâng cao
 • Sử dụng công nghệ MWDXRF
 • Dễ sử dụng
 • Dễ tháo lắp
 • Thời gian đo: 10-999 giây
 • Dễ sử dụng
 • Giá cả phải chăng
 • quản lý dữ liệu được cải thiện
 • Thời gian đo: 10-999 giây
 • Sử dụng công nghệ MWDXRF
 • Dễ sử dụng
 • Quang học R3 tiên tiến
 • Thời gian đo: 10-999 giây
 • Công nghệ HDXRF
 • 13 nguyên tố
 • Đo liên tục
 • 30-900 giây
 • Công nghệ MWDXRF
 • Phân tích lưu huỳnh và clo
 • Đo mẫu trực tiếp
 • 30-900 giây