Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • ASTM D5133, D7110, D2983
 • Trung Quốc SH/T0732
 • Gia nhiệt sơ bộ khép kín: lên đến 90°C
 • Đo: dầu nhớt, dầu động cơ,...
 • ASTM D5133, D7110, D2983
 • Làm mát: +30°C đến –70°C
 • Trọng lượng ~ 86 kg
 • Đo mẫu: xăng, dầu,...
 • D2983, D97, D2500, D5853
 • Hoàn toàn khép kín
 • Phạm vi nhiệt độ rộng
 • Đo nhớt nhiệt độ thấp
 • D892, D6082, D1881, D7840
 • Phạm vi: +20°C - 175°C (± 0,1°C)
 • Thể tích mẫu : 200 mL
 • Đo: dầu động cơ, dầu thủy lực,...
 • ASTM D97, D2500, D5853
 • +30°C đến –70°C
 • Chính xác và ổn định +/- 0,1°C
 • Nhiều phương pháp thử nghiệm
 • ASTM D4683, D6616
 • Thời gian kiểm tra mẫu: 5-7 phút
 • Tốc độ cắt: 50.000 đến> 7 triệu giây-1
 • Đo: dầu mới, dầu đã qua sử dụng,...
 • D3829, D4684, D6821, D6896
 • Ổn định và chính xác
 • Hoàn toàn khép kín
 • Đo: độ nhớt xăng, dầu,...
 • ASTM D2272, D2112, D4742
 • SH Trung Quốc / T0193
 • Nhiệt độ: 160°C ± 0,1°C
 • Đo: dầu, chất bôi trơn, dầu mỡ,...
 • ASTM D5800
 • Kiểm tra độ bay hơi
 • Photpho (PEI) và lưu huỳnh (SEI)
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • ASTM D7097, ASTM D6335
 • 200°C đến 480°C
 • Oxy hóa và tạo cặn của dầu
 • Kết quả bằng miligam