Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Phương pháp SVGA
 • Kích thước lỗ: 0.35 – 500 nm
 • Diện tích bề mặt riêng: > 0.0005 m2/g
 • 4 cổng phân tích
 • Số lượng MFC: 2 – 4
 • Trộn khí tự động
 • Đo thành phần khí vào và ra
 • Vùng áp suất rộng
 • An toàn và dễ sử dụng
 • Lượng mẫu nhỏ
 • Có tính di động cao
 • Nhiệt độ môi trường 400 độ C