MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TBS 3000 HTHS

⦁ 1 – 30 mPa.s (cP)
⦁ 5-7 phút
⦁ 40 °C đến 200 °C
⦁ Tỉ lệ trượt: 500.000 s-1 – 3 triệu s-