MÁY PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC (EcoSpec)

    ⦁ Công nghệ QCL-IR
    ⦁ Dung môi Cyclohexane
    ⦁ SD: 0,05 mg/L dưới 10 mg/L
    ⦁ 0 – 2000 mg/L

    Danh mục: ,